Skip to main content

Asetukset

myClub-integraatio#

Jotta Vuorosuunnittelun käyttö on tehokasta ja vuorot saadaan siirtymään myClubiin oikein ja oikeassa muodossa, tulee myClub-integraation asetukset säätää kuntoon. Vuoroista muodostuu myClub-tapahtumia. Muokkaa myClub-integraation asetukset Vuorosuunnittelun puolella kohdasta Asetukset > myClub.

Vuorojen oletusarvot#

Oletusarvoilla tarkoitetaan tietoja, jotka tulevat myClub-tapahtumaan, kun vuoro siirretään myClubin puolelle. Oletusarvoja voi aina muokata vuorokohtaisesti.

Klikkaa Muokkaa muuttaaksesi vuoron oletusarvoja:

 • Nimi
  Määritä yleispätevä nimi, joka annetaan Vuoroille ja tapahtumille myClubissa.

 • Ilmoittautuminen
  Määritä, miten tapahtumaan voi ilmoittautua.

 • Tapahtuman näkyvyys
  Määritä, kenelle tapahtuma näkyy.

 • Tapahtuman aloitus ennen vuoroa (min)
  Määritä, kuinka monta minuuttia ennen vuoron alkua myClub-tapahtuma alkaa.

 • Tapahtuman lopetus vuoron jälkeen (min)
  Määritä, kuinka monta minuuttia vuoron jälkeen myClub-tapahtuma päättyy.

Laskutus#

Vuorosuunnittelulla luodaan vuorolaskuluonnokset myClubiin laskutusta varten. Vuorosuunnittelun asetuksissa määritellään myClubin laskutuksessa tarvittavat tiedot.

 1. Klikkaa Hae myClubista, jolloin tarvittavat pankkitilitiedot, laskutuskategoriat ja käytettävät ALV-prosentit ovat valittavissa.

 2. Klikkaa Muokkaa muuttaaksesi Laskutusoletusarvoja:

  • Pankkitili
   Määritä pankkitili, johon vuoromaksut maksetaan.

  • Laskutusryhmä
   Määritä, mihin myClubin ryhmään vuorolaskut tallennetaan.

  • Laskutuskategoria
   Määritä, mikä laskutuskategoria vuorolaskuriville merkitään.

  • Oletushinta
   Määritä, mikä on vuorojen oletushinta.

  • ALV-prosentti
   Määritä, mitä ALV-prosenttia vuorolaskurivillä käytetään.

Kohdassa Hinnoittelu voit muokata halutessasi tapahtumapaikkakohtaisia hintoja.

 1. Klikkaa Muokkaa, jolloin saat kaikki tapahtumapaikat ja ryhmät näkyville.
 2. Määrittele oletushinnoista poikkeavia hintoja eri tapahtumapaikoille ja/tai ryhmille.
 3. Tallenna muutokset.
 4. Näet oletushinnoista poikkeavat hinnat tummennettuina taulukossa.

Voit myös avata vain yhden tapahtumapaikan/ryhmän klikkaamalla paikan/ryhmän nimeä taulukossa.

Vinkki

Ryhmäkohtaisia laskutusoletusarvoja voidaan muuttaa myClubissa Asetukset > Ryhmät sivulla.

Tapahtumapaikat#

Tapahtumapaikat ovat myClubissa seuralle luotuja tapahtumapaikkoja. Voit siirtää halutut tapahtumapaikat Vuorosuunnitteluun, jolloin voit luoda vuorot suoraan oikeilla ja myClubin kanssa yhtenevillä tapahtumapaikoilla:

 1. Mene sivulle Asetukset > myClub > Tapahtumapaikat.
 2. Hae tapahtumapaikkoja myClubista klikkaamalla Hae myClubista, jolloin näet kaikki valittavissa olevat tapahtumapaikat.
 3. Valitse Vuorosuunnitteluun tuotavat tapahtumapaikat ja Tallenna.

Voit jakaa tapahtumapaikan pienempiin osiin (lohkoihin). Jos esimerkiksi kentällä on useampi osa, joita voivat hyödyntää useat tai yksi ryhmä samanaikaisesti, voit jakaa tapahtumapaikan lohkoihin:

 1. Klikkaa Tapahtumapaikan nimeä listalla.
 2. Kirjoita tyhjään kenttään lohkon nimi.
 3. Lisää halutessasi useita lohkoja klikkaamalla Lisää lohko ja Tallenna.

Vuoroa tehdessä voit valita varattavat lohkot. Varattujen lohkojen tiedot välittyvät myös myClub-tapahtumaan sekä vuorolaskutukseen.

Vinkki

Lohkoja voi poistaa, mikäli lohkolle ei ole luotu yhtään varausta. Voit myös järjestellä lohkot klikkaamalle hiiren oikealla painikkeella tai kolmipistevalikosta tapahtumapaikan rivillä ja klikkaamalla Järjestele lohkot.

Tapahtumatyypit#

Tapahtumatyypit ovat myClubissa seuralle luotuja tapahtumatyyppejä. Voit siirtää halutut tapahtumapaikat Vuorosuunnitteluun, jolloin voit luoda vuorot suoraan oikeilla ja myClubin kanssa yhtenevillä tapahtumatyypeillä.

 1. Mene sivulle Asetukset > myClub > Tapahtumatyypit.
 2. Hae tapahtumatyypit myClubista klikkaamalla Hae myClubista, jolloin näet kaikki valittavissa olevat tapahtumatyypit.
 3. Valitse haluamasi tapahtumatyypit ja Tallenna.

Voit muokata tapahtumatyypin oletusarvoja klikkaamalla tapahtumatyypin nimeä.

Ryhmät#

Ryhmät ovat myClubissa seuralle luotuja ryhmiä. Voit siirtää halutut ryhmät Vuorosuunnitteluun, jolloin voit luoda vuorot suoraan oikeilla ja myClubin kanssa yhtenevillä ryhmillä.

 1. Mene sivulle Asetukset > myClub > Ryhmät.
 2. Hae Ryhmät myClubista klikkaamalla Hae myClubista, jolloin näet kaikki valittavissa olevat ryhmät.
 3. Valitse haluamasi Ryhmät ja Tallenna.

Voit muokata ryhmää klikkaamalla ryhmän nimeä, ohjaajien lukumäärää ja laskutustietoja. Muokattavia arvoja ovat:

 • Ryhmän väri (näkyy vuorokalenterissa)
 • Ohjaajat (valittavissa vuoron luomisen yhteydessä)
 • Laskutus
  • Ryhmän yhteyshenkilö (vuoroviestintä ja laskujen vastaanottaja)
  • Laskutuskategoria (vuoroslaskurivin laskutuskategoria)
  • Tuntihinta (ryhmän vuoron oletustuntihinta)
  • ALV.% (käytettävä ALV.% vuorolaskurivillä)

Ohjaajat#

Ohjaajat koostuvat kaikista seuran henkilöistä, joille on annettu toimihenkilöoikeudet (rooli) vähintään yhteen ryhmään myClubissa. Toimihenkilöiden käyttöoikeuksia voi muokata myClubissa sivulta Asetukset > Roolit. Lue lisää rooleista.

Voit muokata ohjaajaa klikkaamalla ohjaajan nimeä tai ryhmien lukumäärää.

Valitse ryhmät joihin haluat / et halua, että ohjaaja kuuluu. Tällöin ohjaaja on / ei ole valittavissa vuorolle, kun kyseinen ryhmä on valittu.

Video-ohje#

Vuorot#

Sivulla Asetukset > Vuorot pääset muokkaamaan seurasi vuorojen asetuksia. Voit valita viikko- ja päivänäkymien vuoroissa näytettävät kentät ja niiden järjestyksen klikkaamalla Muokkaa. Lisäksi voit valita mikä on varattavissa olevan vuoron väri ja näytetäänkö vuoron värinä ryhmälle vai tapahtumatyypille määritettyä väriä.

Kohdassa Vapautetut vuorot voit muokata, miten vapautettuja vuoroja näytetään ja käsitellään Vuorosuunnittelussa/myClubissa:

 • Vapautetun vuoron käsittely - valitse, miten vapautettua vuoroa käsitellään myClubissa:

  1. Ei mitään.
  2. Poista myClubista. Vapautetut vuorot poistetaan myClubista.
  3. Merkitse myClubiin etuliitteellä. myClubissa näkyvään tapahtumaan lisätään etuliite, jonka voit itse määritellä, esim. [PERUTTU]
 • Säilytä vapauten varauksen ryhmä:

  • Valitse säilyykö ryhmä varauksessa, kun se vapautetaan.
 • Näytä ryhmän nimi:

  • Valitse, näytetäänkö ryhmän nimi vapautuneen varauksen yhteydessä.

Omat tiedot#

Klikkaamalla oikean yläkulman profiilikuvaa pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan omia tietojasi.

Ilmoitusasetukset#

Voit tilata ilmoituksia sähköpostiisi, jolloin saat heti tiedon vuoroista, joissa on jotain huomioitavaa:

 • Luovutetuista vuoroista: kun olet vapauttanut vuoron varatuksi, ja joku varaa sen itselleen, saat tästä ilmoituksen sähköpostiisi.
 • Vahvistamattomista vuoroista: kun Vuorosuunnittelija osoittaa ryhmällesi vuoron, joka odottaa vahvistustasi, saat tästä ilmoituksen sähköpostiisi.
 • Varattavaksi vapautuneista vuoroista: kun joku vapauttaa vuoron varattavaksi, saat tästä ilmoituksen sähköpostiisi.

Automaattinen tietojen poisto#

Järjestelmä siivoaa automaattisesti yli kaksi vuotta vanhat Vuorot ja Varattavat ajat. Lisäksi Käyttäjät ja Yhteyshenkilöt, jotka eivät ole olleet aktiivisina kahteen vuoteen, poistetaan.