Sopivien käyttöoikeusroolien lisääminen seuran toimihenkilöille

Jotta toimihenkilöt voivat hoitaa luottamustehtäviään, muita lisätä sopivat käyttöoikeusroolit kyseisille henkilöille ' Asetukset > Roolit'-sivulta. Käyttöoikeudet tulee määritellä ja rajata toimihenkilöille siten, että käyttöoikeus ja toiminnot kattavat vain ne osat, jotka kuuluvat toimihenkilön asiallisen toimen piiriin jäsen asioiden hoitamiseksi. 

Käyttöoikeuksien lisääminen ja poistaminen

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä